До 20% отстъпка на
До 20% отстъпка на избрани необходими продукти
Нова марка и продукти
Нова марка и продукти от Hawaiian Tropic

Adresa: Sofia, 15 Geo Milev StZavolajte nám: +359 8 7777 9009Email: customers@monna.bg
Adresa: Sofia, 15 Geo Milev StZavolajte nám: +359 8 7777 9009Email: customers@monna.bg

Košík

Celkom:$170.00

Obľúbené


VŠEOBECNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI MONNA INTERNATIONAL LTD (MONNA)

Obchodník: Monna International EOOD
IČ DPH: BG206774951
Adresa: Bulharsko, Sofia, ulica Geo Milev 15
Telefón zákazníka: +359 8 7777 9009
E-mail pre zákazníkov: customers@monna.bg

1. Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov Obchodu a stanovujú zásady registrácie a používania účtu v Obchode, zásady elektronickej rezervácie tovaru, ktorý má MONNA k dispozícii (ďalej len "TOVAR" alebo "ZÁSOBA"), objednávania tovaru od MONNY a uzatvárania zmlúv o predaji tovaru (ďalej len "zákazník" alebo "zákazníci").
2. Každý používateľ spoločnosti MONNA má kedykoľvek prístup k Podmienkam kliknutím na odkaz "Podmienky" na webovej stránke spoločnosti MONNA alebo uložením verzie vo formáte PDF na informačnom médiu podľa vlastného výberu.
3. Informácie o Tovare MONNA, ako je obrázok, opis a konečné ceny, predstavujú ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle článku 47 bulharského zákona o ochrane spotrebiteľa v súlade s podmienkami Podmienok. Kliknutím na tlačidlo "objednať" na webovej stránke používateľ pristúpi k uzavretiu zmluvy o predaji tovaru v internetovom obchode MONNA a bude presmerovaný na spracovanie platby.
4. Tovar v MONNE je podrobne označený. Podrobnejšie informácie o vlastnostiach Tovaru sú uvedené na Internetovej stránke.
5. Obrázky a zobrazenia výrobkov sú ilustračné.

1. MONNA umožňuje uzatvárať zmluvy o predaji tovaru na internete a poskytuje ďalšie služby podľa týchto podmienok.
2. Zmluva o predaji tovaru sa uzatvára medzi používateľom spoločnosti MONNA ("ZÁKAZNÍK") a spoločnosťou MONNA International so sídlom v Sofii, Bulharsko.
3. Vaše používanie spoločnosti MONNA je podmienené prečítaním a prijatím týchto podmienok.
4. Informácie poskytnuté zákazníkom v priebehu objednávky musia byť presné, aktuálne a jasne definované.
5. MONNA si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, ak sú poskytnuté informácie nepresné do takej miery, že nie je možné objednávku vybaviť, a najmä neumožňujú doručenie zásielky. Pred odmietnutím vykonania objednávky sa MONNA pokúsi kontaktovať zákazníka s cieľom overiť údaje poskytnuté zákazníkom v súvislosti s požadovanou objednávkou, pokiaľ je to možné.
6. MONNA prijme všetky technické a organizačné opatrenia, ktoré sú možné a ktoré vyžadujú platné právne predpisy na ochranu osobných údajov používateľov, najmä také, ktoré zabránia neoprávneným osobám získať a meniť údaje poskytnuté počas registrácie. 7. Návštevníci a zákazníci webovej stránky potvrdzujú, že sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov v internetovom obchode MONNA (vrátane zásad používania súborov cookie) a rozumejú zásadám a účelom spracovania ich osobných údajov na webovej stránke.
7. Používateľ, ktorý využil službu MONNA, je povinný:
a) neposkytovať ani neprenášať obsah, ktorý je zakázaný podľa právnych predpisov;
b) Používať služby spoločnosti MONNA spôsobom, ktorý nenaruší jej fungovanie;
c) Nešíriť ani nezverejňovať na stránkach MONNA komerčne nevyžiadané informácie;
(d) Využívať služby MONNA bez toho, aby tým výrazne sťažoval život ostatným používateľom alebo správcovi MONNA;
e) Používať obsah zverejnený na webovej stránke MONNA pre svoju osobnú potrebu;
f) Nezadávať falošné alebo podvodné objednávky. Všetky objednávky, ktoré dávajú dôvod domnievať sa, že sú podvodné alebo falošné, administrátor zruší a oznámi ich príslušným orgánom.

1. MONNA umožňuje objednávanie Tovaru nasledovne:
a) na webovej stránke spoločnosti MONNA (online) prostredníctvom objednávkového postupu;
2. MONNA prijíma objednávky zadané online 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Objednávky zadané e-mailom a telefonicky sa prijímajú v pracovných dňoch od pondelka do piatku v čase od 9:00 do 17:00. Objednávky podané v sobotu, v dňoch pracovného pokoja a počas štátnych sviatkov sa vybavujú v prvý pracovný deň nasledujúci po dni objednávky Objednávky podané po 13:00 sa vybavujú v nasledujúci pracovný deň.
3. Podmienkou zadania objednávky je vyplnenie formulára so všetkými údajmi potrebnými na odoslanie zásielky alebo na vystavenie faktúry zo systému DPH alebo dokladu o zaplatení.
4. Ak chcete zadať objednávku, vyberte tovar MONNA, pričom venujte osobitnú pozornosť jeho množstvu, rozmerom, a potom prejdite do časti "Nákupný košík" a pokračujte v postupe objednávania výberom príslušných možností pre ďalšie kroky.
5. Až do potvrdenia výberu Tovaru tlačidlom "Platba" môže Zákazník vykonávať zmeny Tovaru uvedeného v objednávke, ako aj meniť adresu a kontaktné údaje pre zasielanie alebo faktúru. 6. Potvrdenie objednávky Zákazníkom kliknutím na tlačidlo "Platba" je rovnocenné prijatiu záväzku zaplatiť cenu Tovaru a náklady na jeho dodanie a balenie, o čom bude Zákazník informovaný bezprostredne pred potvrdením objednávky.
6. Potvrdenie objednávky zákazníkom v súlade s týmito obchodnými podmienkami predstavuje ponuku zákazníka na uzavretie kúpnej zmluvy adresovanej spoločnosti MONNA International v súlade s obsahom objednávky a týmito obchodnými podmienkami.
7. Po odoslaní objednávky v súlade s týmito obchodnými podmienkami dostane Zákazník na uvedenú e-mailovú adresu správu, ktorá bude obsahovať údaje o objednávke, počet objednaného Tovaru, hodnotu objednávky, zvolený spôsob doručenia a platby, čas realizácie objednávky, adresu a kontaktné údaje Zákazníka a spoločnosti MONNA, ako aj informácie o postupe pri reklamácii Tovaru a o práve Zákazníka odstúpiť od kúpnej zmluvy.
8. MONNA zašle potvrdenie o prijatí ponuky Zákazníka, zaslané e-mailom alebo telefonicky (ďalej len "Potvrdenie o vykonaní a odoslaní objednávky"), alebo o odmietnutí prijatia ponuky Zákazníka na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom. Dňom doručenia uvedeného Potvrdenia sa zmluva o predaji tovaru objednaného Zákazníkom medzi Zákazníkom a spoločnosťou MONNA. považuje za uzavretú.
9. Bez toho, aby bolo obmedzené právo zákazníka odmietnuť plnenie zmluvy podľa príslušných zákonných ustanovení, môže zákazník zrušiť objednávku až do momentu, keď MONNA obdrží potvrdenie o prijatí ponuky na kúpu, t. j. pred prijatím e-mailu potvrdzujúceho prijatie objednávky na plnenie. V takomto prípade je Zákazník povinný bezodkladne kontaktovať spoločnosť MONNA, a to aj elektronicky, s následným potvrdením e-mailom.
10. Ak si zákazník zvolí iný spôsob platby ako dobierku, spoločnosť MONNA si vyhradzuje právo odmietnuť splnenie objednávky podľa kúpnej zmluvy, ak:
(i) kontaktné údaje Kupujúceho boli nepresné do takej miery, že nie je možné dodanie tovaru,
(ii) transakcia nie je autorizovaná v elektronickom platobnom systéme Paysera, alebo
(iii) platba za objednávku nebola vykonaná do 2 pracovných dní od jej odoslania.
11. Zákazník dostane elektronickú faktúru alebo potvrdenie o prijatí objednávky vo formáte pdf alebo inom formáte na ním zadaný e-mail.

1. Tovar sa dodáva na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Približný čas dodania Tovaru je uvedený v stručnom popise objednávky pred jej potvrdením Zákazníkom pomocou tlačidla "Platba".1. Tovar je doručený na adresu uvedenú Zákazníkom v objednávke. Orientačný čas dodania Tovaru je uvedený v stručnom popise každého produktu, ktorý Zákazník zaradí do objednávky pred jej potvrdením Zákazníkom pomocou tlačidla „Zaplatiť“.
2. Približný čas dodania Tovaru kuriérom je približne 2 (dva) pracovné dni odo dňa nasledujúceho po zaregistrovaní objednávky. Celková a maximálna doba dodania objednávky nesmie presiahnuť 5 pracovných dní a v žiadnom prípade nesmie byť dlhšia ako 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Začiatok plnenia objednávky môže byť odložený až do pripísania sumy kúpnej ceny (a prípadných nákladov na dopravu a balné) na účet spoločnosti MONNA v prípade, že si zákazník zvolil spôsob platby vopred cez internet (t. j. prostredníctvom služby Paysera alebo jednoduchým online prevodom).2. Orientačná doba doručenia Tovaru kuriérom je cca 2 (dva) pracovné dni odo dňa nasledujúceho po zaevidovaní požiadavky. Celková a maximálna dodacia lehota objednávky by nemala presiahnuť 7 pracovných dní, pokiaľ nie je pri produkte uvedená dlhšia dodacia lehota. Podmienky uvedené pri každom produkte sú orientačné a môžu byť predĺžené v dôsledku okolností vyššej moci týkajúcich sa dopravy. Začiatok realizácie objednávky môže byť odložený do premietnutia výšky predajnej ceny (prípadne nákladov na doručenie a balné) na kredit účtu MONNA, v prípade, že si Zákazník zvolil spôsob platby vopred na objednávke. Internet (t.j. zo služby Paysera alebo prostredníctvom jednoduchého online prevodu).
3. Tovar musí byť doručený na adresu uvedenú Zákazníkom na území Slovenska kuriérskou spoločnosťou DPD.
4. Všetky dodávky sú poistené a vykonáva ich kuriérska spoločnosť.
5. Náklady na odoslanie zakúpeného Tovaru znáša Zákazník, ak nie je v rámci konkrétnej akcie výslovne uvedené inak. Ku každému zasielanému Tovaru musí byť priložený doklad o kúpe (pokladničný doklad alebo faktúra s DPH) a formulár na výmenu/vrátenie tovaru.

1. Informácie o cene tovaru uvedené na webovej stránke MONNA sú záväzné od okamihu, keď zákazník klikne na tlačidlo "kúpiť" pri príslušnom tovare zobrazenom na predaj na stránke MONNA. Uvedená cena nepodlieha zmene bez ohľadu na prípadné zmeny cien MONNA, ku ktorým môže dôjsť po potvrdení objednávky.
2. Ceny produktov v MONNA sú uvádzané v eurách a zahŕňajú všetky podstatné zložky vrátane DPH, ciel a daní, s výnimkou nákladov na doručenie, ktoré sú kalkulované pri uvedení dodacej adresy.
3. Zákazník uhradí hodnotu objednaného tovaru spolu s nákladmi na doručenie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) na dobierku sprostredkovateľovi kuriérskej spoločnosti v mieste dodania, ak táto suma nepresiahne 1 000 EUR. V opačnom prípade nie je možná platba na dobierku.
b) elektronickým bankovým prevodom prostredníctvom platobného systému Paysera, pred doručením. Ak si zákazník zvolil spôsob platby vopred, neuskutočnenie platby na účet MONNA alebo osôb, ktoré vystupujú ako sprostredkovatelia transakcie (služby Paysera) do 2 dní od zadania objednávky, bude mať za následok zrušenie objednávky. V takom prípade by malo byť možné objednávku zopakovať a zvoliť iný spôsob platby. Plnenie objednávky zaplatenej bankovým prevodom alebo kreditnou kartou začína prijatím dlžnej sumy za tovar.
4. Spoločnosť MONNA si vyhradzuje právo meniť ceny tovaru na webových stránkach MONNA, zavádzať nový tovar na predaj, vykonávať a ukončovať propagačné reklamné kampane na webových stránkach MONNA alebo vykonávať ich zmeny v súlade s ustanoveniami bulharského zákona o ochrane spotrebiteľa a iných právnych predpisov, ktoré neporušujú práva osôb, ktoré uzavreli zmluvy o predaji tovaru ponúkaného spoločnosťou MONNA pred vykonaním uvedených zmien, alebo práva osôb, ktoré sú oprávnené využiť konkrétnu akciu v súlade s podmienkami a počas akcie.
5. Po výbere bankového prevodu ako spôsobu platby bude zákazník presmerovaný na platobný formulár spoločnosti Paysera a platba môže byť vykonaná na základe predchádzajúceho súhlasu zákazníka s podmienkami pre takýto spôsob platby, ktoré poskytuje spoločnosť Paysera ako sprostredkovateľ platby.

1. Výrobky ponúkané v obchode sú úplne nové a originálne.
2. MONNA sa snaží zabezpečiť plnú funkčnosť Obchodu na základe dostupných technických znalostí a zaväzuje sa v primeranej lehote odstrániť nedostatky nahlásené Zákazníkmi.
3. Ak sa vyskytnú vady, ktoré spôsobujú, že vec zakúpená od spoločnosti MONNA nezodpovedá kúpnej zmluve, možno ju reklamovať v súlade s Podmienkami pre výrobky osobnej hygieny, t. j. bez chybného vzhľadu a v inom množstve, a to za podmienok odvolania uvedených v príslušných zákonných ustanoveniach.
4. Reklamáciu je možné podať poštou odovzdaním tovaru a písomného popisu závady alebo vyplneného reklamačného formulára uverejneného na webovej stránke spoločnosti MONNA a zaslaného na e-mailovú adresu complaint@monna.sk. 5. Do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia zásielky spoločnosťou MONNA bude Zákazníkovi oznámené rozhodnutie o uplatnenej reklamácii.
Vzorový formulár žiadosti:
Komu: Monna International EOOD so sídlom v Sofii, 15 Geo Milev St
email: reject@monna.bg
Týmto vás upozorňujem na nesúlad medzi dohodnutým a dodaným tovarom.
Číslo objednávky: ____________________
Kasov bon/číslo na faktúre:__________________________________________
Protokoly, testy a iné dokumenty, ktorými sa preukazuje nesúlad tovaru: ________________________________________________________
__________________________________________________________________
Predmet sťažnosti:
1. Tovar je. __________________________________;
o Naberané;
o Obal je porušený;
o ide o výrobnú vadu.
Ak má tovar výrobnú chybu:
o Tovar pri zatvorenom uzávere preteká alebo je poškodené tesnenie;
o chýba časť(-e) výrobku a/alebo súpravy (krabička, uzáver, rozprašovač);
o výrobok má funkčnú vadu (funkčnosť, používanie, vzhľad).
Týmto tvrdením vyhlasujem, že si želám:
o vrátenie zaplatenej sumy alebo;
o výmenu tovaru za iný
o zníženie ceny
5. Ak má tovar vady, zákazník má podľa § 112 - § 114 a § 124 zákona o ochrane spotrebiteľa tieto práva:
a) podať návrh na odstúpenie od zmluvy alebo na zníženie ceny Tovaru, pokiaľ Predávajúci bez zbytočného odkladu a bez zbytočných ťažkostí pre Kupujúceho nevymení vadný Tovar za Tovar bez vád alebo neodstráni jeho vadu;
(b) požadovať výmenu Tovaru za iný Tovar bez vád alebo odstránenie jeho vady.
6. V prípade, že sa reklamácii nevyhovie, Tovar sa vráti Zákazníkovi spolu s vyhlásením o neopodstatnenosti reklamácie.
7. Mimosúdne metódy riešenia sporov:
a) Informujeme vás, že zákazník - spotrebiteľ môže využiť nasledujúce mimosúdne spôsoby riešenia sporov a reklamácie:
i. Podanie reklamácie v spoločnosti MONNA;
ii. Podanie sťažnosti na Komisiu na ochranu spotrebiteľa (KSP). Viac informácií o CPC a elektronickom podaní sťažnosti nájdete na týchto odkazoch: https://kzp.bg/podavane-na-zhalba
b) Ak nakupujete ako spotrebiteľ, máte tiež právo využiť mimosúdny spôsob riešenia sporov a podať sťažnosť prostredníctvom interaktívnej platformy na riešenie spotrebiteľských sporov online (ODR) v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013. (c) Platforma ODR je interaktívny nástroj dostupný spotrebiteľom Európskej únie, prostredníctvom ktorého možno podať sťažnosť. Na platformu ODR presmeruje nižšie uvedený odkaz: ec.europa.eu/consumers/odr. Podľa článku 1 nariadenia o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov je účelom platformy alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov poskytnúť spotrebiteľom nástroj na uľahčenie dosiahnutia nezávislého, nestranného, transparentného, účinného, rýchleho a spravodlivého mimosúdneho riešenia sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi v Európskej únii prostredníctvom internetu. d) E-mailová adresa kontaktnej osoby online MONNA pre zákazníkov je táto: info@monna.sk

1. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom v zmysle príslušných ustanovení zákona, môže odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, v súlade s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami a v súlade s obchodnými podmienkami pre výrobky osobnej hygieny, t. j. bez zhoršeného vzhľadu a iného množstva.
2. Lehota na odstúpenie od zmluvy o predaji Tovaru je do uplynutia 30 dní odo dňa, keď Zákazník alebo tretia strana, ktorá nie je dopravcom a ktorú určil Zákazník, nadobudla Tovar do vlastníctva. Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy musí Zákazník informovať spoločnosť MONNA o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy výslovným oznámením (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) zaslaným na adresu: reject@monna.sk.
3. Zákazníci môžu použiť prístupový formulár, ktorý je možné získať prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej ihneď po potvrdení objednávky, čo však nie je povinné. Zákazníci môžu tiež vyplniť a zaslať naskenovanú kópiu formulára na odstúpenie od zmluvy alebo iné výslovné oznámenie o odstúpení od zmluvy na túto e-mailovú adresu reject@monna.sk. Po prijatí odstúpenia od kúpnej zmluvy spoločnosť MONNA bezodkladne zašle zákazníkovi na trvanlivom nosiči (napr. e-mailom) potvrdenie o prijatí oznámenia o odstúpení od zmluvy.
Vzor formulára na odhlásenie:
Komu: Monna International EOOD so sídlom v Sofii, 15 Geo Milev St
email: reject@monna.bg
Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy:
Na predaj tohto tovaru*:
Na poskytovanie týchto služieb*:
Objednané dňa*/prijaté dňa*:
Meno používateľa (používateľov):
Adresa používateľa(ov):
Dátum________________________________

*V prípade potreby vymažte.

4. Na dodržanie lehoty na ukončenie zmluvy stačí, ak zákazník zašle oznámenie o uplatnení svojho práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím tejto lehoty.
5. Zákazník je povinný vrátiť tovar najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia objednávky. Lehota sa považuje za dodržanú, ak Zákazník zašle Tovar späť pred uplynutím 30-dňovej lehoty.
6. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti MONNA Zákazníkovi všetky platby, ktoré MONNA prijala, vrátane nákladov na dodanie tovaru (s výnimkou akýchkoľvek dodatočných nákladov spôsobených zvoleným iným spôsobom doručenia, ako je najlacnejší spôsob bežného doručenia ponúkaný spoločnosťou MONNA, a nákladov na balenie), a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď bolo rozhodnutie Zákazníka oznámené spoločnosti MONNA.
7. Vrátenie platieb Zákazníka sa uskutočňuje iba bankovým prevodom. Spoločnosť MONNA môže zadržať vrátenie peňazí, kým nedostane tovar alebo doklad o odoslaní, podľa toho, čo nastane skôr. V prípade, že Zákazník prevzal svoju zásielku na dobierku, vrátenie peňazí sa uskutočňuje iba na bankový účet vystavený na Slovensku.
8. Zákazníci nesú zodpovednosť len v prípade zníženia hodnoty vráteného Tovaru v dôsledku jeho používania iným spôsobom, ako je nevyhnutné na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti.

1. MONNA poskytuje zákazníkom elektronicky tieto služby:
a) možnosť uzatvárať zmluvy o predaji tovaru online v MONNA v súlade s týmito Podmienkami,
b) možnosť vytvárať profily Zákazníkov na MONNE,
c) Zasielanie objednaných obchodných informácií o tovare.
2. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy o predaji tovaru v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a zásadami uvedenými v týchto podmienkach. Okrem toho má Zákazník právo kedykoľvek požiadať o ukončenie poskytovania služieb zo strany MONNA uvedených v bode 1, pododsekoch
. b) a c) vyššie.
3. Technické podmienky poskytovania online služieb spoločnosťou MONNA sú nasledovné:
a) prístup na internet,
b) používanie internetového prehliadača, ktorý umožňuje editáciu hypertextových dokumentov (napr. Internet Explorer, Opera, FireFox alebo podobný);
c) dostupnosť e-mailovej adresy.
4. Sťažnosti na služby poskytované elektronicky je možné adresovať na e-mailovú adresu complaint@monna.sk a na telefónne číslo +359888066662 za cenu podľa tarifného plánu mobilného operátora. Sťažnosť zákazníka musí obsahovať meno príjemcu služby a stručný popis problému. Spoločnosť MONNA by mala vyvinúť maximálne úsilie, aby sťažnosť vyriešila čo najskôr, najneskôr však do 14 dní od jej prijatia. Zákazník bude o spôsobe vybavenia sťažnosti informovaný podľa vlastného výberu telefonicky alebo e-mailom zaslaným na ním uvedenú e-mailovú adresu.
5. Spoločnosť MONNA Vás informuje, že v závislosti od nastavenia webového prehliadača Zákazníka môžu byť do počítačového systému používaného Zákazníkom odosielané súbory cookies, ktoré nie sú súčasťou služieb ponúkaných spoločnosťou MONNA a ktoré umožňujú následnú identifikáciu Zákazníka navštevujúceho webové stránky spoločnosti MONNA a ktoré slúžia na uľahčenie používania Obchodu Zákazníkom, ako aj na monitorovanie toku Zákazníkov na webových stránkach spoločnosti MONNA. Zákazník môže používanie súborov cookie spoločnosťou MONNA kedykoľvek zakázať zadaním príslušných nastavení vo svojom webovom prehliadači. Ďalšie informácie o súboroch cookie, ich funkčnosti a možnosti ich správy nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie.

1. Nedodržanie ustanovení týchto obchodných podmienok bude mať za následok nemožnosť nákupu produktov ponúkaných spoločnosťou MONNA. Spoločnosť MONNA si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky a pri zadávaní objednávky poskytne zákazníkovi možnosť oboznámiť sa s obchodnými podmienkami.
2. Na zmluvu o predaji výrobkov v MONNA sa vzťahujú bulharské právne predpisy. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.
3. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa uplatňujú príslušné ustanovenia bulharského zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona o záväzkoch a zmluvách, obchodného zákona, zákona o elektronickom obchode, ako aj ustanovenia iných zákonov, ktoré sa vzťahujú na činnosť a fungovanie spoločnosti MONNA.
4. Príslušným súdom na riešenie sporov je súd, ktorý je miestne príslušný v súlade s platnými ustanoveniami.4. Príslušným súdom na riešenie sporov je miestne príslušný súd podľa platných predpisov. V prípadoch, keď ste vo vzťahu so spoločnosťou Monna v postavení spotrebiteľa a dôjde k spotrebiteľskému sporu, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môžete podať návrh na mimosúdne riešenie sporu Komisii pre Ochrana spotrebiteľa v Bulharskej republike (Komisia na ochranu spotrebiteľa v Bulharskej republike, webová adresa: https://kzp.bg/). Užívateľ môže v tomto prípade využiť aj platformu riešenia spotrebiteľských sporov online vytvorenú Európskou komisiou, ktorá je dostupná na: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
5. MONNA môže zmeniť a doplniť tento poriadok v prípade, že nastane aspoň jeden z týchto závažných dôvodov:
a) zmeny právnych ustanovení alebo zmeny výkladu právnych ustanovení v dôsledku súdnych rozhodnutí, správnych rozhodnutí, výkladov, vysvetlení alebo odporúčaní vydaných príslušnými útvarmi alebo orgánmi, ak to má vplyv na záležitosti, na ktoré sa vzťahuje nariadenie;
(b) zmena spôsobu poskytovania služieb, na ktoré sa vzťahuje nariadenie, z technických a technologických dôvodov, z bezpečnostných dôvodov, na zlepšenie činnosti MONNA alebo na zlepšenie kvality služieb poskytovaných MONNA;
(c) zmenu rozsahu alebo spôsobu poskytovania služieb, na ktoré sa vzťahuje Nariadenie, zavedením nových funkcií alebo služieb, zmenou alebo zrušením existujúcich funkcií alebo služieb;
(d) zmena spôsobu platby alebo doručenia a zmena nákladov na doručenie;
e) potrebu vykonať redakčné zmeny;
6. Zmeny a doplnenia nariadenia sa vzťahujú na objednávky zadané po nadobudnutí účinnosti týchto zmien a doplnení. 7. Objednávky zadané pred dňom nadobudnutia účinnosti zmien a doplnení nariadenia sa vykonajú na základe ustanovení nariadenia platných v deň zadania objednávky.
7. Všetky ochranné známky a názvy spoločností zobrazené na stránke MONNA patria ich právoplatným vlastníkom a sú umiestnené na informačné účely.