До 20% отстъпка на
До 20% отстъпка на избрани необходими продукти
Нова марка и продукти
Нова марка и продукти от Hawaiian Tropic

Adresa: Sofia, 15 Geo Milev StZavolajte nám: +359 8 7777 9009Email: customers@monna.bg
Adresa: Sofia, 15 Geo Milev StZavolajte nám: +359 8 7777 9009Email: customers@monna.bg

Košík

Celkom:$170.00

Obľúbené


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zaručenie práva na ochranu osobných údajov považujeme za základný záväzok spoločnosti MONNA, a preto použijeme a vynaložíme všetky potrebné prostriedky a úsilie na to, aby sme vaše údaje spracúvali v plnom súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 ("všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov" alebo "GDPR") a všetkými ostatnými platnými bulharskými právnymi predpismi. Keďže jednou z kľúčových zásad tohto právneho rámca je transparentnosť, pripravili sme tento dokument, aby sme vás informovali o tom, ako zhromažďujeme, používame, prenášame a chránime vaše osobné údaje, keď s nami komunikujete v súvislosti s produktmi a službami, a to aj prostredníctvom našej webovej stránky alebo mobilných aplikácií.

Vyhradzujeme si právo z času na čas aktualizovať a meniť tieto zásady ochrany osobných údajov, aby odrážali akékoľvek zmeny spôsobu, akým spracúvame vaše osobné údaje, alebo zmeny právnych požiadaviek. V prípade takýchto zmien zverejníme zmenenú verziu Zásad ochrany osobných údajov na našej webovej lokalite, a preto vás prosíme, aby ste si ich obsah pravidelne kontrolovali.

MONNA je obchodné meno spoločnosti MONNA International s.r.o., zapísanej v obchodnom registri registrového úradu pod UIC 206774951 so sídlom a adresou Gr. Sofia, ul. Geo Milev 15.

Na účely právnych predpisov o ochrane osobných údajov sme prevádzkovateľom spracovania vašich osobných údajov.

MONNA spracúva osobné údaje s cieľom ponúkať naše produkty a služby. Postupujeme v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR), aby sme zabezpečili starostlivé spracovanie vašich údajov a zaručili ochranu vášho súkromia. V nariadení GDPR sa strana zodpovedná za vaše osobné údaje nazýva správca. Ak používate naše produkty alebo služby, alebo keď s nami spolupracujete, alebo s nami vstupujete do obchodného vzťahu, stávame sa pri výmene alebo spracúvaní osobných údajov správcom niektorých vašich osobných údajov.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov by sme vás chceli informovať o našich zásadách, o tom, ako spoločnosť MONNA spracúva vaše osobné údaje a ako si plníme svoje povinnosti ako prevádzkovateľ. Taktiež by sme vás chceli informovať o právach, ktoré máte, keď spoločnosť MONNA spracúva vaše osobné údaje.

Ak máte po prečítaní tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov akékoľvek otázky alebo ak máte pripomienky k tomu, ako spracúvame vaše osobné údaje, na konci tejto stránky nájdete ďalšie informácie o tom, ako nás môžete kontaktovať.

Keď sa údaje zhromažďujú na marketingové účely

Keď poskytnete svoje osobné údaje spoločnostiam prepojeným so spoločnosťou MONNA, keď prebieha oficiálna spoločná reklamná kampaň, propagačná kampaň, hra a/alebo iný typ spolupráce medzi spoločnosťou MONNA a spoločnosťou a je oficiálne oznámená oboma stranami, môžeme zasielať a prijímať osobné údaje, ktoré ste poskytli v rámci kampane, ako aj používať tieto údaje na priame marketingové účely.

Pri zhromažďovaní údajov od spoločností, ktoré sú prepojené so spoločnosťou MONNA, budeme zhromažďovať len údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na naše marketingové účely, a to:

 1. - Vaše meno a priezvisko;
 2. - Vašu e-mailovú adresu;
 3. - telefónne číslo;
 4. - Správanie používateľa.

Vždy budeme vyvažovať náš záujem o propagáciu našich produktov a služieb s vaším záujmom o ochranu vašich osobných údajov a s výhodou, ktorú by ste mohli mať zo zasielania marketingových ponúk relevantných pre vaše záujmy. Poskytneme vám možnosť kedykoľvek sa odhlásiť z odberu takýchto e-mailov.

Pri objednávaní produktu z našej webovej lokality a/alebo pri vytváraní účtu na našej webovej lokalite:

 1. - Vaše meno a priezvisko;
 2. - Vaše pohlavie;
 3. - Vašu e-mailovú adresu;
 4. - Údaje o vašej adrese;
 5. - Vaše platobné údaje;
 6. - Váš spôsob platby;
 7. - Vaše telefónne číslo;

Informácie uložené vo vašom účte pre vaše pohodlie:

 1. - História nákupov;
 2. - Obľúbené produkty;
 3. - Naposledy navštívené produkty;
 4. - Porovnávané produkty.

Okrem toho odporúčame, aby ste sa zaregistrovali na platforme MONNA prostredníctvom svojho účtu na Facebooku a Google. Ak si vyberiete túto možnosť, budete presmerovaní na stránku Facebooku, kde budete informovaní o prenose vašich údajov do spoločnosti MONNA.

Okrem toho môžeme zhromažďovať a následne spracúvať určité informácie o vašom správaní pri prehliadaní našich webových stránok alebo používaní mobilnej aplikácie s cieľom prispôsobiť váš online zážitok a vytvárať návrhy prispôsobené vášmu profilu. Pozývame vás, aby ste sa v tejto súvislosti dozvedeli viac, ak si prečítate nižšie uvedenú časť o spracovaní údajov.

Na našej webovej lokalite a v mobilnej aplikácii môžeme ukladať a zhromažďovať informácie pomocou súborov cookie a podobných technológií v súlade s našimi zásadami používania súborov cookie.

Nezhromažďujeme ani inak nespracúvame citlivé údaje zahrnuté do osobitných kategórií osobných údajov vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov.

Vaše osobné údaje budeme používať na tieto účely:

1. Aby sme vám mohli poskytovať služby spoločnosti MONNA.

Tento všeobecný účel môže v prípade potreby zahŕňať nasledujúce:
- vytvorenie a správa účtu na platforme MONNA;
- spracovanie objednávok vrátane ich prijatia, overenia, odoslania a fakturácie;
- riešenie otázok súvisiacich so zrušením objednávky alebo akýchkoľvek iných otázok týkajúcich sa objednávok, zakúpeného tovaru alebo služieb.
- vrátenie výrobkov v súlade s právnymi predpismi;
- vrátenie hodnoty výrobkov v súlade s právnymi ustanoveniami;
- poskytovanie podpory, vrátane odpovedí na vaše otázky, v súvislosti s vašimi objednávkami alebo tovarom a službami spoločnosti MONNA;

Spracovanie vašich údajov na tieto účely je vo väčšine prípadov nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy medzi spoločnosťou MONNA a vami. Okrem toho je na plnenie týchto účelov nevyhnutné spracúvanie podľa platných právnych predpisov vrátane daňových a účtovných predpisov.

2. Zlepšovanie našich služieb

Chceli by sme vám vždy ponúknuť čo najlepší zážitok z online nakupovania. Na tento účel môžeme použiť určité informácie o vašom nákupnom správaní, vyzvať vás na vyplnenie prieskumov spokojnosti po dokončení objednávky alebo vykonávať prieskumy trhu a prieskumy priamo alebo s pomocou partnerov. Pri týchto činnostiach vychádzame z našich oprávnených záujmov pri vykonávaní obchodnej činnosti, pričom vždy dbáme na to, aby neboli dotknuté vaše základné práva a slobody.

3. Marketing

Chceli by sme, aby ste boli vždy informovaní o najlepších ponukách produktov/služieb, o ktoré máte záujem. V tejto súvislosti vám môžeme zasielať všetky druhy správ, a to prostredníctvom elektronických komunikačných kanálov (e-mail / SMS / mobile push / webpush / viber / telegram / whatsapp, ktoré obsahujú všeobecné a tematické informácie, informácie o podobných produktoch alebo produktoch doplňujúcich produkty, ktoré ste si zakúpili, informácie o ponukách a akciách, informácie o produktoch pridaných do záložiek "Účet/Košík" alebo "Účet/Obľúbené" alebo ak ste prejavili záujem o ich kúpu, a iné obchodné oznámenia, ako sú prieskumy trhu a prieskumy spotrebiteľských názorov, a na webovej lokalite a v mobilnej aplikácii môžeme prezentovať personalizované odporúčania. Aby sme vám mohli poskytovať informácie, ktoré vás zaujímajú, môžeme na vytvorenie profilu použiť určité údaje o vašom nákupnom správaní (napr. zobrazené produkty/produkty pridané do zoznamu želaní/nakúpené produkty). Vždy dbáme na to, aby sa toto spracúvanie vykonávalo v súlade s vašimi právami a slobodami a aby rozhodnutia prijaté v súvislosti s nimi pre vás nemali žiadne právne dôsledky a aby vás podobne významne neovplyvňovali.

Ve väčšine prípadov potrebujeme na zasielanie marketingovej komunikácie váš predchádzajúci súhlas. Svoj názor môžete kedykoľvek zmeniť a súhlas odvolať.

V určitých situáciách môžeme naše marketingové aktivity založiť na našom oprávnenom záujme podporovať a rozvíjať naše podnikanie. V každom prípade, keď používame vaše informácie na účely našich oprávnených záujmov, dbáme na to a prijímame potrebné opatrenia, aby neboli dotknuté vaše základné práva a slobody. Vy však môžete kedykoľvek pomocou vyššie uvedených prostriedkov zastaviť spracúvanie vašich osobných údajov na marketingové účely a my na vašu žiadosť zareagujeme.

4. Ochrana našich oprávnených záujmov

Môžu nastať prípady, keď informácie použijeme alebo prenesieme na ochranu našich práv a nášho podnikania. Medzi ne môže patriť:
- opatrenia na ochranu webovej stránky a používateľov platformy MONNA pred kybernetickými útokmi;
- opatrenia na prevenciu a odhaľovanie pokusov o podvod vrátane prenosu informácií príslušným orgánom verejnej moci;
- opatrenia na riadenie rôznych iných rizík.

Hlavným dôvodom týchto typov spracúvania sú naše oprávnené záujmy súvisiace s ochranou našich obchodných činností s tým, že zabezpečíme, aby všetky prijaté opatrenia zabezpečili rovnováhu medzi našimi záujmami a vašimi základnými právami a slobodami.

Okrem toho sa v niektorých prípadoch nami vykonávané spracúvanie zakladá na právnych ustanoveniach, ako je napríklad povinnosť chrániť tovar a hodnoty, ktorú v tejto súvislosti stanovujú platné právne predpisy.

Všeobecne platí, že vaše osobné údaje uchovávame dovtedy, kým máte účet v spoločnosti MONNA. Vždy nás môžete požiadať o vymazanie určitých informácií alebo o zrušenie účtu a my na túto žiadosť zareagujeme tak, že si určité informácie ponecháme aj po zrušení účtu, ak to vyžadujú platné právne predpisy alebo oprávnené záujmy.

Niektoré vaše osobné údaje môžeme podľa potreby preniesť alebo k nim poskytnúť prístup nasledujúcim kategóriám príjemcov:
- spoločnostiam v rámci skupiny spoločností, do ktorej patrí spoločnosť MONNA;
- poskytovateľom kuriérskych služieb;
- poskytovateľom platobných/bankových služieb;
- poskytovateľom marketingových/telemarketingových služieb;
- poskytovatelia služieb prieskumu trhu;
- poisťovne;
- poskytovatelia IT služieb;
- iné spoločnosti, s ktorými môžeme vytvoriť spoločné programy na predaj nášho tovaru a služieb.

Ak nám to ukladá zákon alebo ak je to nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov, môžeme niektoré osobné údaje poskytnúť aj orgánom verejnej moci.

Zaručujeme, že prístup k vašim údajom zo strany súkromných tretích subjektov sa uskutočňuje v súlade s právnymi ustanoveniami v oblasti ochrany údajov a dôvernosti informácií na základe zmlúv, ktoré s nimi máme uzatvorené.

V súčasnosti uchovávame a spracúvame vaše osobné údaje v Bulharsku.

Niektoré vaše osobné údaje však môžu byť prenesené subjektom nachádzajúcim sa v Európskej únii alebo mimo nej vrátane krajín, pre ktoré Európska komisia neuznala primeranú úroveň ochrany údajov.

Vždy podnikneme kroky na zabezpečenie toho, aby bol každý medzinárodný prenos osobných údajov starostlivo riadený s cieľom chrániť vaše práva a záujmy. Prenosy údajov poskytovateľom služieb a iným tretím stranám budú vždy chránené zmluvnými záväzkami a prípadne inými ochrannými opatreniami, ako sú štandardné zmluvné doložky vydané Európskou komisiou alebo certifikačné schémy, ako je napríklad Štít na ochranu osobných údajov pre údaje prenášané z EÚ do Spojených štátov amerických.

Kedykoľvek nás môžete kontaktovať prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov, aby ste sa dozvedeli, do ktorých krajín prenášame vaše údaje a aké záruky v súvislosti s týmito prenosmi údajov uplatňujeme.

Zaväzujeme sa zabezpečiť bezpečnosť osobných údajov zavedením vhodných technických a organizačných opatrení v súlade s priemyselnými normami.

Ukladáme vaše údaje na zabezpečených serveroch s použitím najnovších šifrovacích algoritmov a zabezpečujeme ukladanie záložných kópií.

Na realizáciu platieb používame službu spracovania platieb PaySerra. Všetky platobné informácie sú šifrované pomocou technológie SSL.

Napriek opatreniam, ktoré sme zaviedli na ochranu vašich osobných údajov, sme si vedomí, že vo všeobecnosti nie je prenos informácií cez internet alebo iné verejné siete úplne bezpečný a existuje riziko, že údaje môžu prezerať a používať neoprávnené tretie strany. Nemôžeme prevziať zodpovednosť za tieto zraniteľnosti v systémoch, ktoré nie sú pod našou kontrolou.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov uznáva niekoľko práv v súvislosti s vašimi osobnými údajmi. Môžete požiadať o prístup k svojim údajom, opravu chýb v našich súboroch a/alebo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov. Môžete tiež využiť svoje právo podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán alebo na súd. V závislosti od prípadu môžete mať aj právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov, právo na obmedzenie spracovania vašich údajov a právo na prenosnosť údajov.

Viac informácií o každom z týchto práv nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Pre uplatnenie svojich práv nás môžete kontaktovať pomocou kontaktných údajov uvedených vyššie. Ak si želáte uplatniť tieto práva, upozorňujeme vás na nasledujúce skutočnosti:

Identifikácia. Dôvernosť všetkých záznamov obsahujúcich osobné údaje berieme vážne. Z tohto dôvodu vás žiadame, aby ste nám svoje žiadosti týkajúce sa týchto záznamov posielali prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej vo vašom účte MONNA. V opačnom prípade si vyhradzujeme právo overiť vašu totožnosť vyžiadaním dodatočných informácií na jej potvrdenie.

Daňové poplatky. Za uplatnenie akýchkoľvek práv v súvislosti s vašimi osobnými údajmi nebudeme účtovať poplatky, okrem prípadov, keď je vaša žiadosť o prístup k informáciám neprimeraná, opakovaná alebo sa zbytočne opakuje, v takom prípade budeme účtovať primeranú sumu. O všetkých platných poplatkoch vás budeme informovať pred posúdením vašej žiadosti.

Čas na odpoveď. Na všetky platné žiadosti plánujeme odpovedať do jedného mesiaca, pokiaľ nie je žiadosť obzvlášť zložitá alebo ak ste podali viacero žiadostí, v takom prípade odpovieme maximálne do dvoch mesiacov. Ak budeme potrebovať viac ako jeden mesiac, dáme vám vedieť. Môžeme vás požiadať, aby ste nám presne povedali, čo chcete dostať alebo čo vás trápi. Pomôže nám to rýchlejšie konať a skrátiť čas potrebný na odpoveď na vašu žiadosť.

Právo tretej strany. Na žiadosť nemusíme odpovedať, ak má nepriaznivý vplyv na práva a slobody iných dotknutých osôb.

Právo na prístup

Môžete nás požiadať:
- potvrdiť, že spracúvame vaše osobné údaje;
- o poskytnutie kópie týchto údajov;
- poskytnúť vám informácie o vašich osobných údajoch, napríklad o tom, aké údaje máme, ako ich používame, komu ich poskytujeme, či ich prenášame do zahraničia a ako ich chránime, ako dlho ich uchovávame, aké máte práva, ako môžete podať sťažnosť, odkiaľ sme získali vaše údaje, a to v rozsahu, v akom vám tieto informácie už neboli poskytnuté prostredníctvom tohto oznámenia.

Právo na vymazanie

Právo na nápravu
- Môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie nepresných alebo neúplných osobných údajov o vás.
- Pred opravou údajov sa môžeme pokúsiť overiť ich nepresnosť.

Prenositeľnosť údajov

Môžete nás požiadať, aby sme vaše osobné údaje poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, alebo môžete požiadať o ich priamy "prenos" k inému prevádzkovateľovi, ale len ak:
- spracúvanie je založené na vašom súhlase alebo na uzatvorení zmluvy s vami a
- spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať

Kedykoľvek môžete z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na základe našich oprávnených záujmov, ak sa domnievate, že vaše základné práva a slobody prevažujú nad týmito záujmami.

Okrem toho môžete kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich údajov na účely priameho marketingu (vrátane vytvárania profilov) bez uvedenia dôvodu, pričom v takom prípade bude spracúvanie ukončené pri najbližšej príležitosti.

Automatizované rozhodovanie

Môžete nás požiadať, aby sme vás nepodrobili rozhodnutiu založenému výlučne na automatickom spracúvaní, ale len v prípade, že toto rozhodnutie:
- má pre vás právne účinky alebo
- vás ovplyvňuje podobným spôsobom a vo významnom rozsahu.
Toto právo sa neuplatňuje, ak rozhodnutie, ktoré sa prijme po automatickom rozhodnutí:
- je nevyhnutné na to, aby sme s vami mohli uzavrieť alebo plniť zmluvu;
- je povolené zákonom a existujú primerané záruky vašich práv a slobôd; alebo
- je založené na vašom výslovnom súhlase.

Jalby

Ak si želáte uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, pošlite nám e-mail na adresu ԁата_privacy_officer@monna.sk. Aby sme zistili vašu totožnosť, a tým aj to, že žiadosť skutočne pochádza od vás, žiadame vás, aby ste priložili kópiu dokladu totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas). V záujme ochrany vášho súkromia vás žiadame, aby ste zakryli svoju fotografiu v pase, ako aj číslo občianskeho preukazu a pasu. Hneď po zistení vašej totožnosti budú tieto údaje vymazané. Po spracovaní vašej žiadosti vás budeme informovať a snažíme sa odpovedať na vašu žiadosť do štyroch týždňov.

MONNA zdieľa vaše údaje s tretími stranami na tieto účely:

 1. - ak je to potrebné na plnenie zmluvy vyplývajúcej z vášho nákupu alebo ak ste na to dali súhlas. Na vašu žiadosť vám poskytneme zoznam týchto tretích strán.
 2. - krížové marketingové kampane s našimi oficiálnymi partnermi. V týchto prípadoch budeme zdieľať len prísne nevyhnutné informácie. Vaše informácie budeme zdieľať až po tom, ako sa presvedčíme, že prepojená spoločnosť plne dodržiava zákony o ochrane údajov. Pozrite si zoznam našich oficiálnych partnerov.